Ontwikkelen van (project)plannen & Procedures

Uw beleid staat of valt met een planmatige aanpak. Of het nu gaat om een actieplan, een projectplan of het opstellen van plannen voor zowel de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase.

DOELSTELLING

Vastleggen van het beleid en de manier om dit beleid te realiseren, samen met het ontwikkelen van instrumenten die hiervoor gebruikt kunnen worden.

AANPAK

Onderstaand een indicatie van de werkzaamheden:

  • Ontwikkelen van (project-) plannen / procedures;
  • Ontwikkelen van handboeken en procedures;
  • Ontwikkelen van documenten die onderdeel kunnen zijn/worden van: bedrijfsprocedures, bedieningsvoorschriften, handboeken, protocollen, trainingsboeken, etc.;
  • Maken van opleidingsplannen en bijbehorende competenties.
  • Verzorgen van advies en uitleg bij de implementatie van plannen en procedures;
  • Het beoordelen en evalueren van uw reeds bestaande bedrijfsplannen en procedures.