Ontwikkeling en implementatie van Managementsystemen

Management systeem certificatie

Management systeem keuren in voorbereiding op het officieel certificeringsproces.

 

Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. 

DOELSTELLING

Ontwikkelen en/of implementeren van een managementsysteem wat u helpt bij beheer, sturing en optimalisatie van uw bedrijfsprocessen.

AANPAK
Onderstaand een indicatie van de werkzaamheden:

  • Selecteren en opzetten van een managementstandaard passende bij uw organisatie;
  • Ontwikkelen van een managementhandboek en de bijbehorende procedures;
  • Aanleveren van managementdocumenten die taken, verantwoordelijkheden, autorisaties en bevoegdheden weergeven binnen de beoogde zorggebieden;
  • Afstemmen van het managementhandboek op de klantbehoefte en/of de praktijkorganisatie;
  • Verzorgen van vakinhoudelijke uitleg en hulp bij implementatie van het systeem;
  • Advisering, evaluatie en borging van het systeem.

 

Arts Construction B.V. adviseert en begeleidt u van begin tot eind bij het management systeem certificatie proces ten behoeve van uw organisatie.

 

Management systeem keuren aan de hand van audits

Het management systeem keuren van uw organisatie door een expert is een goede voorbereiding op de management systeem certificatie door keuringsinstanties. Arts Construction B.V. beschikt over internationale expertise. Op basis van de door ons uitgevoerde audits, gaat u na of uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen van het gekozen systeem. Deze audits zijn niet alleen geschikt voor het klaarstomen van uw organisatie voor de management systeem certificatie. De audits doen tevens dienst als meetmomenten tussendoor, om te controleren of uw organisatie nog steeds voldoet aan de eisen nadat het management systeem certificaat geïmplementeerd is. Arts Construction B.V. verricht zijn werk met een stabiel team aan adviseurs die u tevens begeleiden tijdens de audit voor het verkrijgen van het management systeem certificaat.