Projectleider

De projectleider overziet de ontwikkeling en voortgang van een project, van de planning en aankoop van benodigde materialen tot de eindfase. Hij/zij stelt het projectteam samen, zorgt ervoor dat alles volgens planning verloopt, dat de budgetten niet worden overschreden en houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang.

Er kunnen twee soorten projectleiders worden onderscheiden, namelijk de leiders en de coördinatoren. De leidinggevende projectleider heeft als belangrijkste verantwoordelijkheden het delegeren van de taken en het leiden van het team. Een coördinerende projectleider focust zich meer op de planning, budgetten en de aankoop van materialen en zorgt ervoor dat er niet afgeweken wordt van de planning.

 
Vaardigheden en kwalificaties

De projectleider overziet de verschillende fases van een project, van begin tot eind. Een goede projectleider is daarom iemand die verantwoordelijkheid durft te nemen en van een uitdaging houdt, die leidinggevende kwaliteiten heeft en goed kan communiceren. Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaat overzicht kan houden, stressbestendig is en een probleemoplossend denkvermogen heeft. De belangrijkste vaardigheden en kwalificaties voor een geschikte sollicitant zijn:

 • Verantwoordelijkheidsgevoel en goed kunnen omgaan met deadlines;
 • Stressbestendigheid en een probleemoplossend denkvermogen;
 • Goed kunnen communiceren met zowel de klant en de leveranciers als de verschillende teams die aan het project werken;
 • Organisatorische vaardigheden;
 • Ervaring binnen een leidinggevende functie;
 • Daadkrachtige persoonlijkheid en besluitvaardigheid;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Maken van een projectplanning, deze overzien en waar nodig aanpassen;
 • Leidinggevende taken, zoals het werven en begeleiden van een team en het bevorderen van een goede samenwerking tussen verschillende afdelingen;
 • Maken van werkschema’s en het verdelen van taken;
 • Administratieve taken, zoals personeelsadministratie en het opstellen en overzien van de budgetten;
 • Controleren van orders en onderhandelen met leveranciers;
 • Monitoren en rapporteren van de voortgang van het project aan opdrachtgever of leidinggevende;
 • Oplossen van eventuele problemen of tegenslagen die zich tijdens het project ontvouwen en voordoen.
 
Benodigde werkervaring

De exacte benodigde werkervaring voor een projectleider hangt af van de branche waarin hij werkzaam is. Van iemand die solliciteert naar een functie als projectleider wordt verwacht dat hij twee à drie jaar ervaring heeft in een leidinggevende rol en binnen een vergelijkbare branche. Dit kan een positie als junior projectleider van een vergelijkbaar project zijn.

 
Benodigde opleidingen en cursussen

Omdat de projectleider veel verantwoordelijkheid draagt en kennis moet hebben van de verschillende aspecten van een project, is vaak minstens een hbo-opleiding of hogere school benodigd. Er zijn specifieke opleidingen die iemand opleiden tot projectleider maar er is geen algemene opleiding. Vaker is de vereiste opleiding gerelateerd aan het soort project dat iemand gaat leiden. Hierbij kan gedacht worden aan een opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek voor een projectleider werkzaam in de bouw. Een kandidaat kan doorgroeien naar de functie van projectleider door een opleiding te volgen of een ondersteunende rol te bekleden.