Onderzoeken

Incidenten zijn: “alle ongewenste voorvallen met potentiële of werkelijke schade aan mens, middelen of milieu”. Onderzoeken dienen om herhaling te voorkomen door beheersmaatregelen vast te stellen en te implementeren. Arts Construction B.V. heeft ruime ervaring met onderzoeksmethodieken en verzorgt door middel van het inzetten van een gecertificeerde consultant het onderzoek voor uw organisatie.

Doelstelling

Structurele en procesmatige bepaling van de oorzaken van incidenten om herhaling te voorkomen.

Aanpak

Onderstaand een indicatie van de werkzaamheden:

  • Bepaling van het onderzoeksniveau;
  • Samenstellen van het onderzoeksteam en bepalen van de onderzoeksleider;
  • Uitvoeren van het onderzoek volgens de door de klant gewenste systematiek;
  • Vaststellen van de volgorde van gebeurtenissen;
  • Analyse van de bevindingen;
  • Bepalen van beheersmaatregelen en aanbevelingen;
  • Opstellen en presenteren van het onderzoeksrapport.

Deze werkzaamheden ten behoeve van een onderzoek past Arts Construction B.V. steevast toe bij elk project. Elke stap wordt nauwkeurig afgesteld op de organisatie in kwestie zodat het onderzoek een doeltreffend resultaat oplevert. Arts Construction B.V. is een adviesbureau dat internationaal actief is met een vast team aan adviseurs en experts.

Diepgaand onderzoek

De kennis alsook de internationaal verworven ervaring door de jaren heen, stellen Arts Construction B.V. in staat om naast adviezen, concrete oplossingen voor te stellen. Dankzij de expertise wordt elke onderzoek binnen korte tijd naar wens afgehandeld. Daarbij is eveneens van belang het selecteren van de juiste deskundige uit het team ten dienste van een bepaalde organisatie. Vanzelfsprekend wordt er bij elk onderzoek rekening gehouden met de bedrijfscultuur. Tenslotte gaat het bij het onderzoek van elke incident, potentiele of werkelijke schade aanrichtend, erom dat de hoofdoorzaak aan het licht gebracht wordt. De hoofdoorzaak moet geïdentificeerd worden zodat de juiste beheersmaatregel ingebouwd wordt in uw veiligheidsbeleid ter voorkoming van het opnieuw plaatsvinden van hetzelfde incident. Arts Construction B.V. is specialist in het uitvoeren van het onderzoek ten behoeve van organisaties actief op het gebied van energie, olie en gas, elektrotechniek, (petro)chemie, metaal, bouw, transport, gezondheidszorg, overheid, horeca en offshore.