Werfleider

Je bereidt de werven voor, zowel technisch als administratief. Je staat in voor de algemene planning van de werven (materialen en mensen). Je houdt toezicht op de werven. Je verzekert de kwaliteit van het opgeleverde werk. Je zorgt voor de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften. Je coördineert de onderaannemers op de werven.

Je maakt deel uit van het team infrastructuur en rapporteert aan het diensthoofd Facility, infrastructuur en gebouwen.

 
Je staat in voor volgende taken:
 • Leiden van de werfvergaderingen en opmaken van de werfverslagen.
 • Opvolging van de uitgevoerde werken en bewaken van de conformiteit van de uitvoering volgens de voorschriften van het bestek, de plannen en de meetstaat.
 • Opvolging van de uitvoeringsplanning en fasering van de werken.
 • Beheer en opvolging van de vorderingsstaten en uitgevoerde hoeveelheden, voorbereiding van verrekeningsvoorstellen.
 • Beheer, interpretatie en verwerken van proefresultaten.
 • Interpretatie van technische uitvoeringsvoorstellen van de uitvoerders.
 • Coördineren en instrueren van de uitvoerders van de werken bv de aannemers, controle organismen, nutsmaatschappijen, enz.
 • Correct reageren bij calamiteiten m.b.t. milieu, respecteren van
 • Safety, Health & Environment voorschriften en rapporteren van onveilige situaties.
 • Communicatie en overleg omtrent de planning, budget, kwaliteit met betrekking tot de uitvoering van de werken.
 • Beheer van informatiestromen met betrekking tot de werf.
 • Opstellen van het eindafrekeningsdossier.
 
Profiel:
 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.
 • Functie specifiek competentieprofiel:
 • Je bent klantgericht, je neemt initiatief, je hebt leidinggevende capaciteiten en je kunt een ploeg motiveren.
 • Je werkt probleemoplossend en planmatig.
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook teamgericht.
 • Je handelt proactief en hands-on, je werkt nauwkeurig, efficiënt en resultaatgericht.
 • Je communiceert vlot en effectief met aannemers, leveranciers en stakeholders.
 • Je hebt een grondige kennis van de principes van duurzaam bouwen.
 • Je hebt een grondige materialenkennis.
 • Je beheerst de office tools MS Office, MS Project en CAD.
 • Je bent administratief onderlegd.
 • Talen: Nederlands en Engels.
 
Diplomavereisten:
 • Diploma bachelor Bouwkunde of Toegepaste architectuur.
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.