Arbowet RI&E

Nauwkeurig toegepaste verbeteringen Arbo, RIE verplicht uit te voeren aan de hand van bij wet vastgestelde eisen

De arbeidsomstandigheden, afgekort Arbo, van uw werknemers binnen uw organisatie zijn onderhevig aan de Arbowet. RI&E uitvoeren is bij deze wet verplicht voor elk bedrijf teneinde gevaren voor werknemers op de werkvloer zoveel mogelijk te beperken. De Arbowet geeft onder meer aan dat alle risico’s die uw werknemers lopen tijdens de uitvoering van werkzaamheden zwart op wit vastgelegd dienen te worden. Om dit te kunnen doen, dient er een Arbo risico inventarisatie uitgevoerd te worden. Naast het op papier zetten van de risico’s dient u tegelijkertijd de maatregelen tegen de risico’s ook uiteen te zetten. Voor een adequate toepassing van de voorwaarden zoals gesteld in de Arbowet, RI&E exact uitgevoerd, is Arts Safety B.V. uw internationale partner. Wij zijn niet alleen bedreven in het adviseren maar ook in het leveren van een gecertificeerde Arbo coördinator alsook het aandragen van afgestemde oplossingen betreffende de Arbowet en de uitvoering van RI&E.

Grondige analyse Arbo, RIE deskundig gerealiseerd

Arts Safety B.V. is een specialistisch adviesbureau actief binnen de vakgebieden:

  • Kwaliteit;
  • Veiligheid;
  • Arbo;
  • Milieu.

Analyse van de Arbo, RIE inleidend, heeft als hoofddoel het opsommen van elk aanwezig gevaar waaraan uw werknemers blootgesteld zijn tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. TRA’s en veiligheidsstudies zijn hierbij de uiterst gedetailleerde onderdelen van RIE. Arbo analyse op maat verricht door de specialisten van Arts Safety B.V. stelt u prima in staat passende maatregelen in te bouwen ter terugdringing van de gevaren. Beschikt u tevens over een groep werknemers belast met buitengewoon werk dan moet dit ook worden genoteerd weliswaar onder een aparte groep binnen de Arbo. RI&E dat onderdeel is van uw veiligheidsbeleid, hoort op basis van de eisen geïnspecteerd te worden. Arts Safety B.V. beschikt over gecertificeerd personeel ter verwezenlijking van deze inspectie.

AANPAK RI&E; ARBO EN BEDRIJFSCULTUUR GEBONDEN

Controle is geen wantrouwen maar wel onmisbaar. Het veiligheidsbeleid moet onderworpen worden aan onafhankelijke inspecties opdat u over aantoonbaar bewijs beschikt van uw bedrijf. De uitvoering van deze inspecties heeft Arts Safety B.V. voor legio bedrijven verricht. Diensten RIE, Arbo geconcentreerd, verleent Arts Safety B.V. aan bedrijven bezig in sectoren zoals, energie, olie & gas, elektrotechniek, (petro)chemie, metaal, bouw, transport, gezondheidszorg, overheid, horeca en offshore. Op basis van de Arbowet, RI&E structureel en vakkundig volbracht.