Adviesbureau Veiligheid

Veiligheidsconsulent gespecialiseerd in de toepassing van alle veiligheidsnormen van uw organisatie

Wet- en regelgeving is essentieel en dat geldt ook voor het veiligheidsbeleid van uw organisatie. Op de hoogte blijven van de wetgeving is een uitdaging, dus laat u dit eerder over aan een gekwalificeerd adviesbureau. Veiligheid is een van de vier disciplines waarin internationaal adviesbureau Arts Safety B.V. gespecialiseerd is. Kwaliteit, Arbo en milieu vormen de overige disciplines. Aan de hand hiervan wordt geadviseerd en gerekruteerd. Arts Safety B.V. is een adviesbureau ten behoeve van de veiligheid van elke organisatie actief in de sectoren energie, olie en gas, elektrotechniek, (petro)chemie, metaal, bouw, transport, gezondheidszorg, overheid, horeca en offshore.

Veiligheidsconsulent selecteren

Alle werkzaamheden ten behoeve van de veiligheid van uw organisatie worden uitgevoerd door een specialistische veiligheidsconsulent uit een team van adviseurs betreffende:
  • Arbo, Risico- Inventarisatie en Evaluatie; ARIE; Veiligheidsmanagement VCA; OHSAS, ISO;
  • Explosieveiligheid (ATEX 137 en ATEX 95); Explosieveiligheidsdocument; gevarenzone indeling;
  • CE markering; machines en complexe installaties;
  • Externe veiligheid; Opslag gevaarlijke stoffen; Kwantitatieve Risicoanalyse (QRA); Bedrijfsnoodplan; Veiligheidsrapportage BRZO;
  • Veiligheidsstudies; HAZID, HazOp;
  • Brandveiligheid; Vuurlastberekeningen, Brandveiligheid, Ontwerp gebouwen, Ontwerp opslagplaatsen gevaarlijke stoffen, Brandbestrijding, Ontruimingsplannen, Aanvalsplannen;
  • Uitvoeren; audits, veiligheidsinspecties, incidentenonderzoek.
Rekening houdend met de Arbowet, gaat de adviseur na of Risico Inventarisaties en Evaluaties binnen uw organisatie correct uitgevoerd worden. Op die manier bent u zeker van een uiterst veilige werkomgeving voor uw medewerkers en is uw organisatie gereed voor reguliere inspecties. Ons adviesbureau, met veiligheid als aandachtspunt, zorgt ervoor dat de adviseur uw organisatie bijstaat in het ontwikkelen van nieuwe of het aanpassen van bestaande veiligheidsplannen en procedures. Hij of zij houdt toezicht op noodzakelijke interne veiligheidsinspecties ten behoeve van een goede beheersing van uw veiligheidsbeleid. Een incidentenonderzoek uitvoeren is tevens een activiteit waarmee de adviseur zich bezighoudt ter voorkoming van terugkeer van dezelfde ongewenste voorvallen. De adviseur assisteert uw organisatie verder in het opstellen en het in werking stellen van gepaste managementsystemen. Tenslotte houdt de adviseur toezicht op de nauwkeurige uitvoer van audits als voorbereiding op certificering maar ook ter perfectionering van de bedrijfsvoering, managementsystemen en operationele zaken.