Veiligheidskundige Vacatures voor MVK / HVK

Als internationaal adviseursbureau Arts Safety B.V., streven wij na onze beschikbare zo spoedig in te vullen op basis van de wensen en huidige beleid ten aanzien van veiligheid van onze opdrachtgever. Arts Safety B.V. is een expert in het uitvoeren van werkzaamheden betreffende kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu en heeft zich ontplooid tot een zeer ervaren internationaal opererend adviesbureau. Bent u de MVK- of HVK-opgeleide professional die op zoek is naar een nieuw project of een vaste aanstelling? Reageer dan op de veiligheidskundige vacatures bij Arts Safety B.V. Dan gaan wij graag het gesprek met u aan en zetten wij u in op projectbasis of met een vaste aanstelling bij onze opdrachtgever.

Vacature veiligheidskundige MVK vacant

 

Ten aanzien van de vacature veiligheidskundige MVK zijn wij altijd op zoek naar MVK’ers waarbij de volgende werkzaamheden binnen uw takenpakket kunnen vallen:

 • Veiligheidsbeleid, veiligheidsplannen en procedures ontwikkelen;
 • Adviseren en ondersteunen van de directie over de invulling en uitvoering van het beleid betreffende veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Zoals coördinatie van derden (hulpdiensten, overheden, Arbeidsinspectie etc.), de te treffen maatregelen n.a.v. gesignaleerde risico’s, de aansturing van opdrachtnemers en toezichthouders;
 • Veiligheid managementsystemen en doelstellingen onderhouden ;
 • Verbetervoorstellen aandragen, beheersinstrumenten creëren en ondersteuning bij voorlichting en onderricht verlenen;
 • Veiligheidsinspecties en audits coördineren en uitvoeren;
 • Intern overleg en rapportage aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • Registratie en onderzoek van incidenten.

U ondersteunt organisaties of projecten op toezichthoudend/operationeel management niveau op basis van onder andere Arbo gerelateerde vraagstukken en werkzaamheden.

Vacature veiligheidskundige HVK open

Met betrekking tot de vacature veiligheidskundige HVK zouden de volgende werkzaamheden binnen uw takenpakket kunnen vallen:

 • Ontwikkeling van veiligheidskaders / normen en het hieraan gekoppeld veiligheidsbeleid, alsook advies over de implementatie en borging hiervan;
 • Productie / ontwikkeling van veiligheidsprocedures, V&G plannen, jaarplannen, jaarverslagen, projectveiligheidsplannen, evenals het evalueren, modificeren en implementeren daarvan;
 • Leiding geven aan coördinatoren/adviseurs;
 • Periodieke verslaglegging op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • Uitvoering / coördinatie van systematisch incidentenonderzoek;
 • Toelichting van trendanalyses en advisering hieromtrent;
 • Onderhouden van contacten met opdrachtgever, overheidsdiensten en toezichthouders (Arbeidsinspectie e.d.)

Uiteindelijk gaat het om het adviseren van het management van een organisatie of project over onder andere de arbeidsomstandigheden. Indien er op dit moment geen Veiligheidskundige vacatures aanwezig zijn die precies bij u passen, dan adviseren wij toch contact met ons op te nemen om op deze manier toch te bekijken of wij wellicht iets voor u kunnen betekenen. Ook voor de recruitment van een veiligheidskundige bent u bij Arts Safety B.V. aan het juiste adres.