Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

MVK adviseurs geven vorm aan het Arbobeleid. Daarnaast dragen zij verantwoordelijkheid voor de implementatie en evaluatie van het Arbobeleid. Een middelbaar veiligheidskundige is capabel om toezicht te houden en/of gerichte acties uit te voeren en is inzetbaar bij reguliere bedrijfsvoering, maar ook bij nieuwbouw of renovatie.

Doelstelling
Ondersteuning van de (project)organisatie op toezichthoudend of operationeel management niveau ten aanzien van Arbo gerelateerde vraagstukken en werkzaamheden.

Aanpak 
Arts Safety B.V. selecteert een MVK adviseur ten behoeve van een organisatie of project waar u met uw ervaring en capaciteiten het best bij past. Dit doen we op basis van een aantal gegevens zoals: benodigde ervaring, (project)locatie, inzetduur en fulltime of parttime inzet. Indien gewenst wordt een interview geregeld met de organisatie. Na ontvangst van een schriftelijke opdrachtbevestiging worden onze medewerkers van instructies voorzien op basis van de verwachtingen van de organisatie en worden de werkzaamheden in overleg met de organisatie gestart.

Beschrijving
De (project)organisatie waar u wordt ingezet wordt professioneel ondersteund op Arbogebied op basis van uw theoretische kennis en praktijkervaring als MVK adviseur. Middels het begeleiden van (operationeel) leidinggevenden en medewerkers wordt een hoger niveau van veiligheid, gezondheid en welzijn van het arbeidsmilieu nagestreefd. Onderstaand een greep uit de werkzaamheden:

  • Ontwikkelen van veiligheidsbeleid, veiligheidsplannen en procedures;
  • Advisering en ondersteuning van het management over de invulling en uitvoering van het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Zoals coördinatie van derden (hulpdiensten, overheden, Arbeidsinspectie etc.), de te treffen maatregelen n.a.v. gesignaleerde risico’s, de aansturing van opdrachtnemers en toezichthouders;
  • Onderhouden en bewaken van veiligheid managementsystemen en doelstellingen;
  • Het adviseren van verbetervoorstellen en creëren van beheersinstrumenten en ondersteuning bij voorlichting en onderricht;
  • Coördineren en uitvoeren van veiligheidsinspecties en audits;
  • Periodiek overleg en verslaglegging aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • Registreren en onderzoeken van incidenten.

Bent u bekend met bovengenoemde taken en verantwoordelijkheden? Dan bent u de expert die Arts Safety B.V. zoekt voor het invullen van de functie MVK. Petrochemie, energie, olie en gas, elektrotechniek, metaal, bouw, transport, gezondheidszorg, overheid, horeca en offshore zijn de verschillende bedrijfstakken waarin Arts Safety B.V. gespecialiseerd is. In deze bedrijfstakken bieden wij diensten, kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu-oplossingen aan.

Middelbaar veiligheidskundige, vacature beschikbaar in uw branche

Arts Safety B.V. biedt de Middelbaar Veiligheidskundige vacature aan voor adviseurs met ervaring in de sector van de organisatie en affiniteit met de bijbehorende activiteiten. Verder bepalen uw werkervaring, opleidingsniveau, competenties en communicatieve eigenschappen de selectie voor u als middelbare veiligheidsdeskundige.