QHSE Manager

Arts Safety B.V. beschikt over door de jaren heen verworven internationale kennis en ervaring dat ertoe geleid heeft dat we onze werkzaamheden niet alleen binnen Nederland uitvoeren. Ons adviesbureau heeft zijn ogen ook gericht op het buitenland en de activiteiten groeien verder. Arts Safety B.V. heeft daarom QHSE manager vacatures beschikbaar. De QHSE manager wordt ingezet ter optimalisatie van het QHSE- of KAM-beleid dat de klanten van ons adviesbureau wensen voor hun organisatie. De uiteindelijk geselecteerde QHSE manager streeft te allen tijde een gezonde en veilige werkomgeving na. Verder houdt hij of zij toezicht binnen de organisatie waar hij of zij werkzaam is en neemt de wetgeving nauw in acht aangaande QSHE gerelateerde zaken. Eveneens van belang is dat hij of zij QHSE verbeterd in zijn totaliteit binnen de organisatie. Indien dit alles bekend terrein is voor u, solliciteer dan vandaag nog.

Vacature QHSE manager

In breder perspectief bekeken omvat de functie QHSE manager heel wat taken. De QHSE manager vacature bestaat uit onder andere het volgende:

  • Ontwerpen van, toezicht houden op en uitvoeren van het QHSE-beleid of KAM-zorgsysteem;
  • De coördinatie en uitvoer van interne en externe audits;
  • Creëren van en/of toezicht houden op HACCP-risicoanalyses, kwaliteitscontroleplannen, RI&E’s, milieuaspectenanalyses, jaarplannen en jaarverslagen;
  • Veiligheidssituaties signaleren, analyseren en verbeterplannen aandragen;
  • Werving, behoud en beheer van ISO-certificeringen;
  • Adviezen uitbrengen aan de directie;
  • Onderhoud van communicatie met zowel onderlinge afdelingen, klanten, de overheid als QHSE inspecteurs;
  • Up-to-date blijven betreffende QHSE en continue coaching van collega’s hierin.

De kandidaat ten behoeve van de vacature QHSE coördinator of QHSE manager selecteert Arts Safety B.V. op basis van de gestelde eisen van de klant. Gecombineerd met uw capaciteiten, geestdrift en ook persoonlijke eigenschappen vindt de selectie plaats. Op die manier komt de kandidaat terecht op een plaats waar hij of zij passend is in de heersende werksfeer. Arts Safety B.V. is bekend en ervaren met vele bedrijfssystemen en dat resulteert dus in een spoedige afwerking van de procedure, voor zowel de kandidaat als de klant.