ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN

Ontwikkeling en implementatie van managementsystemen

Management systeem certificatie

Vertrouwen is goed, maar controle blijft noodzakelijk, ook bij de beheersing van uw veiligheidsbeleid. U bent zelfs verplicht om aantoonbaar te controleren. Een gestructureerde inspectie door een onafhankelijke en deskundige partner kan hiervoor een goed middel zijn.

Management systeem keuren in voorbereiding op het officieel certificeringsproces

Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte en erkende systemen binnen de expertise van Arts Safety B.V. zijn ISO-, VCA-, OHSAS- en HACCP-systemen.

Ontwikkeling en implementatie van managementsystemen

Doelstelling

Onderstaand een indicatie van de werkzaamheden:

 • Selecteren en opzetten van een managementstandaard passende bij uw organisatie;
 • Ontwikkelen van een managementhandboek en de bijbehorende procedures;
 • Afstemmen van het managementhandboek op de klantbehoefte en/of de praktijkorganisatie;
 • Verzorgen van vakinhoudelijke uitleg en hulp bij implementatie van het systeem;
 • Advisering, evaluatie en borging van het systeem.
Ontwikkeling en implementatie van managementsystemen

Aanpak

Onderstaand een indicatie van de werkzaamheden:

 • Selecteren en opzetten van een managementstandaard passende bij uw organisatie;
 • Ontwikkelen van een managementhandboek en de bijbehorende procedures;
 • Aanleveren van managementdocumenten die taken, verantwoordelijkheden, autorisaties en bevoegdheden weergeven binnen de beoogde zorggebieden;
 • Afstemmen van het managementhandboek op de klantbehoefte en/of de praktijkorganisatie;
 • Verzorgen van vakinhoudelijke uitleg en hulp bij implementatie van het systeem;
 • Advisering, evaluatie en borging van het systeem.

Management systeem keuren aan de hand van audits

Het management systeem keuren van uw organisatie door een expert is een goede voorbereiding op de management systeem certificatie door keuringsinstanties. Arts Safety B.V. beschikt over internationale expertise op de gebieden van kwaliteit (ISO 9001), voedselveiligheid (ISO 22000), Arbo (VCA, OHSAS 18001) en milieu (ISO 14001). Op basis van de ons uitgevoerde audits, gaat u na of uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen van het gekozen systeem. Deze audits zijn niet alleen geschikt voor het klaarstomen van uw organisatie voor de management systeem certificatie. De audits doen tevens dienst als meetmomenten tussendoor, om te controleren of uw organisatie nog steeds voldoet aan de eisen nadat het management systeem certificaat geïmplementeerd is. Arts Safety B.V. verricht zijn werk met een stabiel team aan adviseurs die u tevens begeleiden tijdens de audit voor het verkrijgen van het management systeem certificaat.