MoSHE veiligheid

MoSHE veiligheidskundige

Hoe veilig zijn de werkomstandigheden binnen uw organisatie? Leggen de bedrijfsprocessen een ongewenste druk op de gezondheid van uw medewerkers en het milieu? De antwoorden en maatregelen op deze vragen zijn onderdeel van het managementbeleid van uw organisatie. Een Management of Safety, Health & Environment deskundige, oftewel MoSHE veiligheidskundige, implementeert de veiligheidseisen en ontwikkelt een toekomstig beleid. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn essentiële onderwerpen die uitvoerig en aan de hand van wet- en regelgeving behandeld moeten worden in het managementbeleid van uw organisatie. Assistentie op academisch niveau is hierbij onmisbaar en internationaal adviesbureau Arts Safety B.V. stelt een professional in staat om het veiligheidsbeleid te implementeren op het gebied van MoSHE. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn de vakgebieden waar de MoSHE veiligheidskundige in gespecialiseerd is om een gezonde en veilige werkomgeving te realiseren.

Kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu met een wetenschappelijke basis op orde gesteld

De MoSHE veiligheidskundige, afgevaardigd door Arts Safety B.V.:

  • Integreert veiligheid, gezondheid en milieu in het managementbeleid;
  • Heeft minimaal 5 jaar werkervaring;
  • Heeft een WO- of HBO-diploma;
  • Tilt het kennisniveau en expertise van de organisatie naar een hoger niveau;
  • Analyseert complexe problemen en adviseert over de maatregelen.

Verder integreert de MoSHE veiligheidskundige, veiligheid, gezondheid en milieu in het managementbeleid om een veilig en gezonde werkomgeving te scheppen. De nauwe samenwerking met het management van uw organisatie betekent een nauwkeurige aanpak van MoSHE maatregelen op het hoogste niveau. De veiligheidskundige is gecertificeerd in de SHE methodieken en hoe die op de juiste manier toe te passen zijn. De SHE uitdagingen worden op een doordachte en duurzame manier aangepakt.